reference

(kdo už byl s mou prací spokojen)


• SDV – Labyrint (pobočka CVČ Lužánky), Kateřina Petrášová, tel.: 547 354 383

OHL ŽS, a. s., Petr Zelenka, tel.: 541 574 800

Sdružení hasičů ČMS CHH (muzeum hasičského hnutí Přibyslav), Stanislav Bárta

DROM (romské středisko), Klára Šalléová

Festival Jeden svět (Člověk v tísni), Lenka LovicarováKateřina Petrášová

Fakulta sociálních studíí MUEkoinkubátor, Bohuslav Binka

 NESEHNUTÍ Brno, Lukáš Lyer

 Romano Hangos Brno, šéfredaktor

 Ekologický institut Veronica Brno, Kateřina Koželouhová Plesková

 Calla České Budějovice, Edvard Sequens

 NCR (národní centrum pro rodinu) Brno, Luboš Herz

 Microsys s. r. o. Brno, Vít Moštěk

e-mail: larva_grafik@volny.cz | tel.: 732 360 617 | skype: larva_grafik